Skrolla för att fortsätta

Pallen utan kompromisser

Den som kan förflytta och skydda gods på ett effektivt sätt skapar viktiga konkurrensfördelar. Logistik är en nyckel till lönsamhet, kvalitet och omsorg om miljön. Men det är också en värld fylld av kompromisser. Den världen tänker vi förändra. Vi börjar med lastpallen, själva grunden för nästan alla transporter.

Egenskaperna som gör skillnad

CrossBorder XP1 är en lastpall för framtiden, byggd i galvaniserad, höghållfast tunnplåt av stål och utvecklad med en epokgörande och beprövad teknik hämtad från bilindustrin. Tack vare pallens låga vikt och modularitet är den enkel att anpassa till de flesta tillämpningar och användningsområden.

Lastpall med stora värden

CrossBorder XP1 erbjuder låg livscykelkostnad genom god funktion och lång livslängd. Galvaniserat stål påverkas obetydligt av väder och vind, och pallen behöver därmed inte lagras inomhus. Den är också brandsäker, vilket ger lägre försäkringspremier och möjlighet att utnyttja en större lageryta än med trä- och plastpallar utan att bryta mot brandskyddsregler. Stålet behåller också sina egenskaper oberoende av temperatur.

Säkrare arbetsmiljö med mindre risk för skador

CrossBorder XP1 är en greppvänlig och lätt lastpall. Det gör hanteringen enklare och mindre riskfylld. XP1 bidrar till färre belastnings- och förslitningsskador i rygg, nacke och armar. Med denna slitstarka pall slipper man dessutom både trädamm i luften och risker för skador orsakade av flisor och utstickande spikar.

Bättre för miljön

Användningen av CrossBorder XP1 innebär låg miljöbelastning, hela vägen från tillverkning till återvinning. Materialet är hållbart och motståndskraftigt. Låg vikt och smart design minskar koldioxidutsläppen vid transporterna. När XP1 till sist ska skrotas är den helt återvinningsbar. Till och med som skrot har en pall från CrossBorder ett ekonomiskt värde – som råvara för produktion av nytt stål.

Prata med oss

Vi är stolta över XP1. Därför vill vi gärna berätta mer för dig om hur du kan dra nytta av fördelarna. Du kan också läsa mer direkt på våra produktsidor.

Kontakta oss

CrossBorder
Sjöviksvägen 2
231 62 Trelleborg
Sweden+46 410 35 35 90
info@xbrdr.com
map