Brandsäker


Våra produkter är tillverkade av metall vilket gör att det inte finns några restriktioner var de lagras eller används ur ett brandperspektiv. De får placeras närmre än 6 meter från en vägg och de får användas i en miljö där öppen låga finns. Vid svetsning kan man svetsa när produkten ligger på pallen, inga tidskrävande moment behövs för att förflytta produkten.

Säker truckhantering


Pallkragen XS2 har inga utstickande detaljer som kan fastna i närliggande emballage eller i lastbilens kapell. Vid lastning och lossning är risken att fastna den största orsaken till att tappa/välta emballage. Inga utstickande detaljer minskar risken för skador vid hantering av gods med truck.

Elektrostatiska urladdningar

Med emballage av metall har man det bästa skyddet mot elektrostatiska urladdningar. Detta i kombination med att lastpallssystemet uppfyller alla andra specifikationer som gäller för EUR emballage gör vårt lastpallssytem till det kompletta alternativet i ett EPA-område. Utöver detta finns det inga problem med missfärgning på grund av kolutfällning.

Påverkas inte av miljön och processer


I en container som står i solen kan det bli 80 grader varmt. Solen kan torka ut material, UV-ljus och kemikalier kan bryta ner material. Material kan även utmattas genom att de belastas, avlastas, belastas och avlastas igen. Genom att använda metall påverkas inte vårt lastpallssystem av miljön och processer.

Prova innan köp

Vi vill att alla skall veta vad de köper. Därför erbjuder vi alla att hyra önskade produkter under en kortare period. Ni bestämmer perioden som behövs för att göra en bra utvärdering. Efter hyrestiden avgör ni vad ni vill göra. Är ni inte nöjda lämnar ni tillbaka produkterna.

Konstant vikt


Vårt lastpallsytem absorberar inte vätskor vilket kraftigt minskar risken för personalen vid manuella lyft, vikten är aldrig mer än 20 kg.


Bookmark and Share