Moving Cargo Through Innovation


För oss är den mest innovativa produkten, produkten som har det högsta kundvärdet. Vi definierar kundvärde som förhållandet mellan den upplevda nyttan/fördelarna kunden erhåller från produkten och de totala utgifterna i tid, pengar och andra ansträngningar som efterfrågas genom att skaffa och använda produkten.

Lastpallsmarknaden med dess tillbehör har förändrats ganska lite sedan lastpallen lanserades på 1940-talet vilket gjort att marknaden har accepterat svagheterna och vant sig vid att hantera dem – snarare än att kräva förändringar. För att verkligen kunna göra skillnad valde vi därför att börja just hos industrin. Vi arbetade tillsammans med ett antal globala företag inom branscher som detaljhandeln, fordons-, verkstads-, kemi-, gummi-, elektronik-, livsmedels och läkemedelsindustrin.

Vad hade de för problem? Vad ville de ha för funktionalitet? Hur såg det ut när man lastade och lossade? Hur fungerade pallhantering med truckar och i automatiska system?

Efter vår sammanställning såg vi att det fanns stora möjligheter att öka kundvärdet med enkla förändringar som till stor del handlar om att vara kreativ i sina tankar. Hur mycket spara ni om ni minskar truckhanteringen med 33 %? Om ni ökar pallens mått från 1.200x800 till 1.200x1.200 tar ni bort 33 % av lyften men transporterar samma volym. Hur lång tid tar det att resa 4 kragar? Vad är er tidsbesparing om ni kan göra det på 4 sekunder? Vi lärde oss att de stora förtjänsterna ligger inte på inköpet av emballage. Det är besparingar kring emballaget som är de stora besparingarna, exempelvis hanteringskostnader, transportkostnader, ergonomi och miljöpåverkan. Besparingar som gör skillnad både på kort och på lång sikt.

CrossBorders emballagepallsystem är konstruerade av metall. Metall påverkas obetydligt av väder och vind och är dessutom brandsäkert. Produkterna är lätta och greppvänliga. Materialet är tåligt och slitstarkt. Belastningen på miljön är låg, hela vägen från tillverkning till återvinning.

Resultat:
sänkta kostnader, god arbetsmiljö och låg miljöbelastning