Möjlig måttanpassning


Det mest effektiva måttet är måttet som skapar så lite outnyttjade volymen som möjligt vid transport. De olika transportmedlen har olika innermått vilket gör att ett mått passar bäst till containertransport medan ett annat mått passar bättre till lastbilstransport.

Modulära produkter


I alla pallflöden finns det olika behov som pallsystemen måste uppfylla. På grund av automatiserade system och att produkterna som transporteras är olika är kundbehoven olika. Av denna anledning har vi valt att göra en modulär konstruktion och rationell, effektiv och flexibel produktion som gör det lätt att anpassa XP1 och XS2 efter de behov som föreligger. Ni väljer det ni behöver, varken mer eller mindre.

Olika betalmodeller

Vi erbjuder förutom köp även möjligheten att leasa eller hyra produkten.

Oavsett pall


XS2 är nästa generations pallkrage som oavsett lastpall tar sekunder att fälla upp och ned, ger effektiva lagringsmöjligheter, sänker fraktkostnader och gynnar miljön. På alla befintliga lastpallar går XS2 att montera. Ser ni fördelar med vår lastpall XP1 levererar vi ett komplett system. Finns det en annan lastpall som man önskar väljer man den. Valet är ert, ni väljer det som passar bä̈st.


Bookmark and Share