100% återvinningsbar


Crossborder produkter är tillverkat i metall och är helt återvinningsbara utan någon kostsam separation av olika material. Till och med som skrot har den ett ekonomiskt värde – som råvara för produktion av nytt stål. Stål kan återvinnas gång på gång och behåller sina goda egenskaper genom alla processer, varje gång.

Stick- och flisfri

Även om våra produkter blir utsatta för omild behandling bildar de inga stickor eller flisor.

Låg vikt


Låg vikt ger mindre utsläpp vid transport. En pallkrage som motsvarar fyra träkragar väger 50% mindre och en XP1 väger minst 7 kg mindre än torrt träemballage. Dessa skillnader är den teoretiska minskviktningen. Våra produkter absorberar inget vatten, och behåller sin låga vikt hela sin livslängd vilket gör att den praktiska viktminskningen blir betydligt större.

Låg höjd


Låg höjd ger effektivt volymutnyttjande vid transporter. Fler enheter per transport innebär färre fordon vilket direkt minskar CO2 utsläpp.

Utbytbara detaljer


Allt emballage kan skadas. Ett emballage som inte kunde skadas skulle kosta alternativt väga för mycket. Det handlar om att hitta rätt balans. Skulle våra produkter skadas köper man inte nytt, man reparerar. Det är lätt att reparera XP1 och XS2 genom att byta ut en trasig eller deformerad detalj. Detta är ett aktivt sätt för ökad återanvändning vilket ger stora miljövinster och inte minst förlänger livslängden.

Absorberar inte olja och kemikalier

Våra produkter av metall absorberar inte olja och kemikalier vilket minskar risken för kontamination av lasten och miljön runt pallsystemet.


Bookmark and Share