Midroc New Technology AB

Midroc New Technology AB, ett bolag inom Midroc Europe. Investerar i banbrytande idéer med global potential inom miljöteknik, biomedicin och hållbar utveckling.

Förutom kapital erbjuder företaget sina portföljbolag hjälp med ledning, affärsstrategier och tillgång till spetskompetens.

www.midroc.se/

Volvo Group Venture Capital AB

Volvo Group Venture Capital är ett investmentbolag som investerar riskkapital och tillväxtkapital med syfte att skapa och växa nya affärer. Vår ambition är att vara en ledande investerare inom området hållbara transportlösningar. Vårt bidrag är att accelerera tillväxt såväl för de bolag vi investerar i som för volvokoncernen och våra medinvestorer.

www.volvogroup.com

Sydsvensk Entreprenörfond AB (SEF)

Investerar mellan 2 och 20 miljoner kronor i små och medelstora företag i Blekinge och Skåne genom att komplettera privat riskkapital.

Fondbolaget ägs av Innovationsbron AB som finansierar fonden tillsammans med Region Skåne, Region Blekinge, Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

www.ssefond.se

Ortic 3D AB

Ortic Group utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerade tillämpningar baserade på rullformningsteknik. Verksamheten omfattar tre huvudområden: tillverkningsutrustning (Ortic), legotillverkning (Bendiro) samt egna produkter (Northcone). Ortic Group är ledande inom sitt område och har kunder inom applikationsområdena bygg, möbler, automotive, telekom och industri.

www.ortic.se

Hexiron AB

Ett privatägt holdingbolag som startades 2005. Grundbulten var bygg- och industrihandelsrörelsen i Nils Eksandh AB samt två kommersiella fastigheter i Lund. Under åren har flera strukturaffärer genomförts för att skapa en plattform för framtida strategiska förvärv. Målsättningen är att investera med låg skuldsättning och en långsiktig total värdeökning som överstiger 10 procent per år.

www.hexiron.se