Lång väg till den perfekta pallen

Den ursprungliga idén till CrossBorders lastpallskoncept föddes på Lunds Tekniska Högskola redan i slutet av 1980-talet. Det började med ett försök att utveckla ett automatiserat system för lastning och lossning av lastbilar. Detta föll dock på att pallar av trä allt för ofta är så skadade att de inte klarar modern godshantering i rationella flöden.

Material och metoder från bilindustrin

För att komma vidare behövde man utveckla en hållbarare pall, och det var under arbetet med denna som vi såg möjligheten att skapa en både slank och stark struktur med hjälp av metoder och material hämtade från fordonsindustrin. Utvecklingen här hade fokuserat på faktorer som låg vikt, hög krocksäkerhet, god väderbeständighet och potential för tillverkning i stort antal. Det var alltså här vi fann möjligheten att kombinera korrosionsskyddad höghållfast stålplåt – och modern teknik för att forma den – med nya metoder för att fästa komponenterna. Genom att lägga till en väl genomtänkt palldesign skapade vi en lätt, slitstark och anpassningsbar lastpall med låg livscykelkostnad och helt nya förutsättningar för att lösa kundernas transportbehov.

De nya pallarna är byggda av profiler anpassade för rullvalsning och sammanfogade med hjälp av självpenetrerande stansnit. Det ger inte bara en lång rad produktfördelar, utan är också grunden för en rationell och kostnadseffektiv tillverkning. Vi har alltså applicerat en mogen teknik och kunskap på en ny marknad och på så sätt lyckats uppfylla denna marknads krav.

Vägen dit var emellertid inte spikrak. Först när Midroc gick in som delägare 2006 fick vi en finansiering som möjliggjorde en fullt ut professionell satsning. Tre år senare trodde vi att vi den nya pallen var redo för lansering. Förväntningarna var stora, liksom efterfrågan. Dock visade det sig att den skulle kräva tids-, resurs- och investeringsmässigt alltför stora omställningar för att fungera i kundernas befintliga system.

Ett omtag som började hos kunderna

Lastpallsmarknaden har förändrats ganska lite sedan pallen lanserades på 1940-talet. Lastpallen har inneburit så stora fördelar att man ute hos kunderna accepterat dess svagheter och vant sig vid att hantera dem – snarare än att kräva förändringar. För att verkligen kunna göra skillnad valde vi därför att börja om just ute hos kunderna. Vi gick in hos ett 30-tal globala företag inom branscher som fordonsindustrin, detaljhandeln, verkstads-, kemi-, gummi-, elektronik-, livsmedels och läkemedelsindustrin. Vad hade de för problem? Vad ville de ha för funktionalitet? Hur såg det ut när man lastade och lossade? Hur fungerade pallhantering med truckar och i automatiska system? Allt dokumenterades och sammanställdes, och först därefter återgick vi till ritbordet.

En viktig slutsats var att uppfyllandet av vedertagna standarder som ISO 8611 bara är en detalj bland många. Exempelvis beror de flesta skador på lastpallar på omild behandling, till exempel i samband med truckhantering. Mot den bakgrunden startade vi våra egna tester som idag är ett komplett testcenter med en mycket omfattande verksamhet. Läs mer om den här..
Bookmark and Share