Styrelse

Claes Lindqvist

Född 1950
Styrelseordförande, invald 2015.
Civilekonom och civilingenjör. VD Henry Dunkers Förvaltnings AB. Verkställande Ledamot Henry och Gerda Dunkers Stiftelse och Donationsfond Nr 2. Styrelseledamot Dunkerska stiftelserna, Novotek AB, Svenska Handelsbanken södra regionen m fl. Tidigare VD och Koncernchef Höganäs AB och Öresundskraft AB samt olika chefsbefattningar inom ASEA och Åkerlund & Rausing.

Andreas Gunnarsson

Född 1974
Styrelseledamot, invald 2009.
Civilekonom (motsv.). Investeringsdirektör på Midroc New Technology AB med lång erfarenhet av att starta, driva och investera i högteknologiska företag. Har tidigare arbetat med investeringar på Saab Group, som projektledare på Connect samt VD/grundare för ett hightech-startup.

Prof. Mats Magnusson

Född 1968
Styrelseledamot, invald 2013.
Professor i produktinnovationsteknik på KTH i Stockholm med civilingenjörsexamen i industriell ekonomi och doktorsexamen i innovationsteknik från Chalmers samt fil kand i moderna språk från Göteborgs universitet. Permanent gästprofessor på LUISS School of Business and Management i Rom. Är aktiv i internationella forskningsnätverk med fokus på teknikutveckling och innovation, bl a som medlem i European Institute for Technology and Innovation Management och som ordförande i Continuous Innovation Network. Har tidigare varit föreståndare för forskningsinstitutet IMIT och gästprofessor på bland annat universitetet i Bologna och Center for Industrial Production vid Aalborgs universitet. Har bred erfarenhet som forskare och utbildare inom innovations- och produktionsledning, samt som konsult åt såväl globala företag som uppstartsbolag.

Göran Linder

Född 1962
Suppleant, invald 2005.
Civilingenjörsexamen från KTH Stockholm 1987. VD för riskkapitalbolaget Midroc New Technology AB. Styrelseledamot i ett stort antal banbrytande portföljbolag. Mer än 25 års erfarenhet av verksamhetsutveckling och företagsledning med fokus på teknikbolag. Driven affärsutvecklare och entreprenör med yrkesmässiga meriter av bolagsbyggande och värdeskapande omfattande samtliga skeden i ett bolags utveckling, från startup till exit.

Ulf Olsson

Född 1963
VD sedan 2015.
Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Mer än 25 års erfarenheter från en rad globala företag såsom ABB, ESAB, Stena Metall och ArjoHuntleigh (Getinge Group) och en rad olika roller (CEO, VD, produktionschef, försäljningschef, supply chain manager och inköpschef). Erfarenhet också från listat uppstartsbolag.