Världens lägsta pall

Vad är en pall? Vi har benämningen pall för produkter som har samma siluett som eur-pallen. En pall har klossar, medar som är 100 mm breda, 100 mm tunnelhöjd, hel mede etc.. Saker som kan verka mindre viktigt men som krävs om pallen skall användas i automatiserade system. Pallar som inte har en siluett som eur-pallen benämner vi racks. Om vi även ställer kravet att en pall skall ha samma lastkapacitet som eur-pallen är XP1 väldens lägsta pall.

Låg höjd ger effektivt volymutnyttjande vid transporter. Fler enheter per transport innebär färre fordon vilket direkt minskar transportkostnader och CO2 utsläpp. Även lagervolymen minskar vilket också ger en kostnadsbesparing.

Egenskaperna som gör skillnad

CrossBorder XP1 är byggd i korrosionsskyddad höghållfast stålplåt och sammanfogad med hjälp av självpenetrerande stansnit, en epokgörande och beprövad teknik hämtad från bilindustrin. Tack vare sin låga vikt och modularitet är den dessutom fullt anpassningsbar till alla tänkbara tillämpningar och användningsområden.

Modulära produkter

I alla pallflöden finns det olika behov som pallsystemen måste uppfylla. På grund av automatiserade system och att produkterna som transporteras är olika är kundbehoven olika. Av denna anledning har vi valt att göra en modulär konstruktion och rationell, effektiv och flexibel produktion som gör det lätt att anpassa XP1 efter de behov som föreligger. Ni väljer det ni behöver, varken mer eller mindre.

Ergonomisk

CrossBorder XS1 är lätt och greppvänlig och minskar därmed risken för belastnings- och förslitningsskador i armar och rygg. Den kräver inga lyft och klämrisken är eliminerad.

Opåverkad av temperatur

Stålet i CrossBorder XS1 har samma egenskaper i princip oavsett den omgivandetemperaturen. Stål blir inte skörare i kyla och har samma förnämliga egenskaper även vid exempelvis 60 °C, en temperatur som är vanlig i en container som står i solen.

Sänkt försäkringspremie

Er brandpremie är resultatet av den totala brandbelastningen hos er. Brandbelastning är en summering av all energi som frigörs vid en förbränning av brännbart material i en brandcell. CrossBorder XP1 är byggd i korrosionsskyddad höghållfast stålplåt och sammanfogad med hjälp av självpenetrerande stansnit, materialval som kraftigt sänker er brandbelastning och därmed er försäkringspremie.

Opåverkad av väder och vind

CrossBorder XS1 byggs i galvaniserad höghållfast stålplåt. Galvaniseringen ger ett självläkande rostskydd med full effekt även över tid.

Insektsfri

En lastpall i trä innebär risk för spridning av skadliga insekter och insektslarver. Framför allt oroar man sig för långhorningar och tallbock. Den senare sprider tallvedsnematoder, och båda innebär reella risker för enorma skador inom skogsbruket. En sleeve i stål sprider inga insekter.

Säker last

Materialet och konstruktionen eliminerar riskerna för skador orsakade av flisor och utstickande spikar.

Absorberar inte olja och kemikalier

Stål absorberar inte olja och kemikalier. Det minskar risken för kontamination av lasten.

Oberoende av måttstandard

Modulär konstruktion och rationell, effektiv och flexibel produktion gör det lätt att anpassa pallkragens mått efter era behov.

Låg livscykelkostnad

Livscykelkostnaden för CrossBorder XP1 är låg, både genom produkten i sig och genom de besparingar som materialets goda egenskaper ger möjlighet till. Galvaniserat stål påverkas inte av väder och vind, och pallen behöver inte lagras inomhus. Den är också brandsäker, vilket ger lägre brandförsäkringspremier och möjlighet att utnyttja hela lagerytan.

Mindre miljöpåverkan

Vår vision, att göra det man hade misslyckats att göra i lastpallens 60 åriga historia, att utveckla en hållbar lastpall för alla typer av applikationer var tillräckligt tuff. Men XS2 koncept är ännu ett bevis på Thomas Fullers ordspråk ”All things are difficult before they are easy”. Lösningen på ett ”grönt” pallsystem och på en hållbar lastpall för alla typer av applikationer, och den var så enkel. Konceptet bygger på redan beprövad teknik. Den hårda konkurrensen om bilköparnas gunst har framtvingat utvecklandet av avancerade metoder för att möjliggöra tillverkning av lättare (energibesparande) men samtidigt säkrare bilchassis i stora antal. Dessa metoder består huvudsakligen av nytt höghållfasttunnplåtsmaterial, fyra gånger så starkt som vanlig stålplåt, och teknologi att mycket rationellt forma och fästa ihop komponenter därav till lätta och samtidigt stryktåliga bilchassis.

Det tog oss över 10 år att förstå att detta var lösningen på alla problem som finns med de traditionella pallsystemen.

100% återvinningsbar

Crossborder XP1 är tillverkad i stål och helt återvinningsbar utan någon kostsam separation av olika material. Till och med som skrot har den ett ekonomiskt värde – som råvara för produktion av nytt stål. Stål kan återvinnas gång på gång och behåller sina goda egenskapergenom alla processer.

Greppvänlig

Det är lätt att få grepp om en CrossBorder XS1. Det gör arbetsställningen betydligt effektivare och minskar risken för arbetsskador.

Hållbar

De flesta skador på lastpallar beror på omild behandling, till exempel i samband med trucktransporter. Ingen lastpall är oförstörbar, men CrossBorder XS1 är tuffare än de flesta.

Låg fraktkostnad och lagerkostnad

XP1 är unik. Med XP1 får ni en stor volymbesparing utan att behöva kompromissa. Materialet och designen gör det möjligt att minska volymen 33% och samtidigt ha en full tunnelhöjd (100 mm), 100 mm bred mede, hel mede, etc.. Egenskaper som är viktiga vi truckhantering och användning i automatiska processer.

Företagsbroschyr

Segmentsblad

XP1 Helpall (EUR)

XP1 Halvpall (EUR)

XP1 Helpall (USA)

XP1 Halvpall (USA)

Längd

1200 mm

800 mm

1225 mm

820 mm

Bredd

800 mm

600 mm

820 mm

615 mm

Höjd

110,5 mm

110,5 mm

110,5 mm

110,5 mm

Vikt

14 - 20 kg*

14 - 20 kg*

Lastkapacitet
Statisk belastning

5500 kg**

5500 kg**

5500 kg**

5500 kg**

Lastkapacitet
Dynamisk belastning

1500 kg**

1500 kg**

1500 kg**

1500 kg**

Lastkapacitet
Pallställ/stallage

1500 kg**

1500 kg**

1500 kg**

1500 kg**

Tillbehör - 2 medar

Ja

Ja

Ja

Ja

Tillbehör - 3 medar

Ja

Ja

Ja

Ja

Tillbehör - 100 mm mede

Ja

Ja

Ja

Ja

Tillbehör - 145 mm mede

Ja

Ja

Ja

Ja

Skyddsplatta

Ja

Ja

Ja

Ja

Ändkåpa

Ja

Ja

Ja

Ja

* Beroende på tillval

** Lastkapaciteten angiven här är på en pall med tre medar, skyddsplatta och ändkåpa


Bookmark and Share