1 / 31
2 / 31
3 / 31
4 / 31
5 / 31
6 / 31
7 / 31
8 / 31
9 / 31
10 / 31
11 / 31
12 / 31
13 / 31
14 / 31
15 / 31
16 / 31
17 / 31
18 / 31
19 / 31
20 / 31
21 / 31
22 / 31
23 / 31
24 / 31
25 / 31
26 / 31
27 / 31
28 / 31
29 / 31
39 / 31
31 / 31Pallkragen XS2 har utvecklats för att lösa problemen med den traditionella pallkragen. XS2 är pallkragen som är helt integrerad med lastpallen. Den är lätt och smidig att hantera, det tar bara fyra sekunder att fälla upp den.

One flat package

XS2 är unik. När pallkragen fälls ihop integreras den med lastpallen till ett platt paket, bara 210 mm hög med samma format som pallen. Den låga höjden ger sänkta fraktkostnader vid returtransport och lägre lagerkostnad.

Oavsett pall

XS2 är nästa generations pallkrage som oavsett lastpall tar sekunder att fälla upp och ned, ger effektiva lagringsmöjligheter, sänker fraktkostnader och gynnar miljön. På alla befintliga lastpallar går XS2 att montera. Ser ni fördelar med vår lastpall XP1 levererar vi ett komplett system. Finns det en annan lastpall som man önskar väljer man den. Valet är ert, ni väljer det som passar bäst.

Sänkta personalkostnader

XS2 fälls upp eller ner på 4 sekunder! Du behöver inte separera pallkrage från lastpall. En värdefull tidsbesparing som ger sänkta kostnader.

Låg livscykelkostnad

Livscykelkostnaden för CrossBorder XP1 är låg, både genom produkten i sig och genom de besparingar som materialets goda egenskaper ger möjlighet till. Galvaniserat stål påverkas inte av väder och vind, och pallen behöver inte lagras inomhus. Den är också brandsäker, vilket ger lägre brandförsäkringspremier och möjlighet att utnyttja hela lagerytan.

låg lagerkostnad
+
låg fraktkostnad
+
sänkta personalkostnader
+
mindre skadat gods
+
sänkt försäkringspremie
=
SÄNKTA KOSTNADER!!!

Låg fraktkostnad

XS2 är unik. När pallkragen fälls ihop integreras den med lastpallen till ett platt paket, bara 210 mm hög med samma format som pallen. Den låga höjden ger sänkta fraktkostnader vid returtransport.

Säker truckhantering

Pallkragen XS2 har inga utstickande detaljer som kan fastna i närliggande emballage eller i lastbilens kapell. Vid lastning och lossning är risken att fastna den största orsaken till att tappa/välta emballage. Inga utstickande detaljer minskar risken för skador vid hantering av gods med truck.

Modulära produkter

I alla pallflöden finns det olika behov som pallsystemen måste uppfylla. På grund av automatiserade system och att produkterna som transporteras är olika är kundbehoven olika. Av denna anledning har vi valt att göra en modulär konstruktion och rationell, effektiv och flexibel produktion som gör det lätt att anpassa XP1 efter de behov som föreligger. Ni väljer det ni behöver, varken mer eller mindre.

Låg lagerkostnad

XS2 klarar 6 ton vid överstapling. Detta ger goda förutsättningar vid lagring och transport eftersom ni kan placera fler enheter på samma yta.

Låg vikt

Låg vikt ger mindre utsläpp vid transport. En pallkrage som motsvarar fyra träkragar väger 50% mindre och en XP1 väger minst 7 kg mindre än torrt träemballage. Dessa skillnader är den teoretiska minskviktningen. Våra produkter absorberar inget vatten, och behåller sin låga vikt hela sin livslängd vilket gör att den praktiska viktminskningen blir betydligt större.

Påverkas inte av miljön och processer

I en container som står i solen kan det bli 80 grader varmt. Solen kan torka ut material, UV-ljus och kemikalier kan bryta ner material. Material kan även utmattas genom att de belastas, avlastas, belastas och avlastas igen. Genom att använda metall påverkas inte vårt lastpallssystem av miljön och processer.

Sänkt försäkringspremie

Er brandpremie är resultatet av den totala brandbelastningen hos er. Brandbelastning är en summering av all energi som frigörs vid en förbränning av brännbart material i en brandcell. CrossBorder XP1 är byggd i korrosionsskyddad höghållfast stålplåt och sammanfogad med hjälp av självpenetrerande stansnit, materialval som kraftigt sänker er brandbelastning och därmed er försäkringspremie.

Insektsfri

En pallkrage i trä innebär risk för spridning av skadliga insekter och insektslarver. Framför allt oroar man sig för långhorningar och tallbock. Den senare sprider tallvedsnematoder, och båda innebär reella risker för enorma skador inom skogsbruket. En sleeve i stål sprider inga insekter.

Utbytbara detaljer

Allt emballage kan skadas. Ett emballage som inte kunde skadas skulle kosta alternativt väga för mycket. Det handlar om att hitta rätt balans. Skulle våra produkter skadas köper man inte nytt, man reparerar. Det är lätt att reparera XS2 genom att byta ut en trasig eller deformerad detalj. Detta är ett aktivt sätt för ökad återanvändning vilket ger stora miljövinster och inte minst förlänger livslängden.

Prova innan köp

Vi vill att alla skall veta vad de köper. Därför erbjuder vi alla att hyra önskade produkter under en kortare period. Ni bestämmer perioden som behövs för att göra en bra utvärdering. Efter hyrestiden avgör ni vad ni vill göra. Är ni inte nöjda lämnar ni tillbaka produkterna.

Olika betalmodeller

Vi erbjuder förutom köp även möjligheten att leasa eller hyra produkten.

Mindre skadat gods

Inga utstickande detaljer som kan fastna i närliggande emballage eller i lastbilens kapell minskar risken för skadat gods men även risken för skador vid manuell hantering.

Absorberar inte olja och kemikalier

Stål absorberar inte olja och kemikalier. Det minskar risken för kontamination av lasten.

Möjlig måttanpassning

Det mest effektiva måttet är måttet som skapar så lite outnyttjade volymen som möjligt vid transport. De olika transportmedlen har olika innermått vilket gör att ett mått passar bäst till containertransport medan ett annat mått passar bättre till lastbilstransport.

Mindre miljöpåverkan

Vår vision, att göra det man hade misslyckats att göra i lastpallens 60 åriga historia, att utveckla en hållbar lastpall för alla typer av applikationer var tillräckligt tuff. Men XS2 koncept är ännu ett bevis på Thomas Fullers ordspråk ”All things are difficult before they are easy”. Lösningen på ett ”grönt” pallsystem och på en hållbar lastpall för alla typer av applikationer, och den var så enkel. Konceptet bygger på redan beprövad teknik. Den hårda konkurrensen om bilköparnas gunst har framtvingat utvecklandet av avancerade metoder för att möjliggöra tillverkning av lättare (energibesparande) men samtidigt säkrare bilchassis i stora antal. Dessa metoder består huvudsakligen av nytt höghållfasttunnplåtsmaterial, fyra gånger så starkt som vanlig stålplåt, och teknologi att mycket rationellt forma och fästa ihop komponenter därav till lätta och samtidigt stryktåliga bilchassis.

Det tog oss över 10 år att förstå att detta var lösningen på alla problem som finns med de traditionella pallsystemen.

100% återvinningsbar

Crossborder XS2 är tillverkad i aluminium och helt återvinningsbar utan någon kostsam separation av olika material. Till och med som skrot har den ett ekonomiskt värde – som råvara för produktion av nytt aluminium. Aluminium kan återvinnas gång på gång och behåller sina goda egenskapergenom alla processer.

Stick- och flisfri

Även om våra produkter blir utsatta för omild behandling bildar de inga stickor eller flisor.

Elektrostatiska urladdningar

Med emballage av metall har man det bästa skyddet mot elektrostatiska urladdningar. Detta i kombination med att lastpallssystemet uppfyller alla andra specifikationer som gäller för EUR emballage gör vårt lastpallssytem till det kompletta alternativet i ett EPA-område. Utöver detta finns det inga problem med missfärgning på grund av kolutfällning.

Konstant vikt

Vårt lastpallsytem absorberar inte vätskor vilket kraftigt minskar risken för personalen vid manuella lyft, vikten är aldrig mer än 20 kg.

Opåverkad av väder och vind

CrossBorder XS2 byggs i aluminium vilket inte påverkas av väder och vind.

Opåverkad av temperatur

Stålet i CrossBorder XS1 har samma egenskaper i princip oavsett den omgivandetemperaturen. Stål blir inte skörare i kyla och har samma förnämliga egenskaper även vid exempelvis 60 °C, en temperatur som är vanlig i en container som står i solen.


Bookmark and Share
Copyright © 2012 XBRDR CrossBorder AB

Address: Sjöviksvägen 2, 231 62 Trelleborg, Sweden | Phone: +46 410 35 35 90 | Email: info@xbrdr.com

XP1 Helpall (EUR)

XP1 Halvpall (EUR)

XP1 Helpall (USA)

XP1 Halvpall (USA)

Längd

1200 mm

800 mm

1225 mm

820 mm

Bredd

800 mm

600 mm

820 mm

615 mm

Höjd

110,5 mm

110,5 mm

110,5 mm

110,5 mm

Vikt

14 - 20 kg*

14 - 20 kg*

Lastkapacitet
Statisk belastning

5500 kg**

5500 kg**

5500 kg**

5500 kg**

Lastkapacitet
Dynamisk belastning

1500 kg**

1500 kg**

1500 kg**

1500 kg**

Lastkapacitet
Pallställ/stallage

1500 kg**

1500 kg**

1500 kg**

1500 kg**

Tillbehör - 2 medar

Ja

Ja

Ja

Ja

Tillbehör - 3 medar

Ja

Ja

Ja

Ja

Tillbehör - 100 mm mede

Ja

Ja

Ja

Ja

Tillbehör - 145 mm mede

Ja

Ja

Ja

Ja

Skyddsplatta

Ja

Ja

Ja

Ja

Ändkåpa

Ja

Ja

Ja

Ja

* Beroende på tillval

** Lastkapaciteten angiven här är på en pall med tre medar, skyddsplatta och ändkåpa
Bookmark and Share