Logistik är en nyckel till lönsamhet, kvalitet och omsorg om miljön. Den som kan förflytta, lagerhålla och skydda gods på ett effektivt sätt skapar viktiga konkurrensfördelar. Grunden för nästan all logistikhantering är lastpallen, och CrossBorder Technologies har därför utvecklat ett nytt lastpallssystem med sikte på framtiden.

CrossBorder utvecklar, tillverkar och säljer lastpallssystem som utmanar den konventionella pallindustrin. CrossBorders ambition är att vara det hållbara och kundorienterade företaget som flyttar gods i hela världen med innovativa och kostnadsbesparande lösningar.

För att kunna göra skillnad har det krävts en stor investering i att matcha produktutveckling med marknadens behov. Kapitalstarka och branschkunniga ägare har möjliggjort en långsiktig och systematisk satsning som lett fram till dagens produktprogram.

I Trelleborg har vi huvudkontoret, produktutveckling, tillverkning och testcenter.