Skräddarsydda lösningar för just dina behov

Många kunder har behov av lösningar som är omöjliga att standardisera. Därför har vi skapat konceptet Specialöverbyggnader, där vi tillgodoser just dina behov och önskemål av överbyggnader till lastpallar.

Lösningarna bygger på den epokgörande lastpallen Cross Border XP1 som kompletteras med olika typer av överbyggnader, all-in-one. Det ger en flexibel lösning, där överbyggnader och tillbehör kan bytas men stommen är alltid standard. Ett exempel på specialöverbyggnader är tillbehör för att på olika sätt säkra och skydda dyrbar, ömtålig eller last som av andra skäl behöver det – och de människor som hanterar denna last.


Du berättar ....

.... vi gör